مـــعـــبر بــهــشــت

به نام بخشنده ای که از نو آغاز می کند... اخلاق بهترین شهرت است تو سکوت میکنی و ایمانت صحبت می کند...

خرداد 98
1 پست